BTA
BTA
 20 ANS D'EXPÉRIENCE DANS LES VOYAGES DE LUXE.
 VISITÉ, INSPECTÉ
 CONSEIL PERSONNALISÉ
 Ontzorg-garantie
 Met een 9,1 gewaardeerd

BTA

In navolging van de Europese richtlijnen inzake reizen heeft het Waals Gewest beslist om vanaf 1 januari 2018 de verplichting om over een vergunning voor de uitoefening van de activiteit van reisagent te beschikken, in te trekken.

De Waalse minister van Toerisme, de heer René COLLIN, was van mening dat het noodzakelijk was om garanties te blijven bieden op het gebied van consumentenbescherming en wilde in overleg met het UPAV - de meest representatieve beroepsvereniging in de sector - een certificeringsstructuur (CERTA Label) opzetten voor de Waalse reisbureaus.

Hiervoor werden middelen ter beschikking gesteld en zo is de BELGIAN TRAVEL ACADEMY ontstaan.

De BELGIAN TRAVEL ACADEMY organiseert de permanente opleiding van reisbureaus en kent het CERTA-label (CERtified Travel Agent) toe aan bureaus die voldoen aan alle relevante voorwaarden.